Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: AD SYSTEM Tomasz Banaś, z siedzibą w Sułkowicach 62, 32-095 Iwanowice Włościańskie, NIP 6821777514  dane kontaktowe: adres email: [email protected].
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Tomasz Banaś, adres email: [email protected].
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem. Dane osobowe nie są kopiowane, przetwarzane i wykorzystywane do żadnych innych celów.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane osobowe wskazane w treści reklamacji: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania / adres korespondencyjny, c)adres email, d) inne, wskazane przez nadawcę reklamacji.
 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, jednak przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszym dokumencie.
 2. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora danych osobowych i podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem.
 3. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po odwołaniu zgody lub upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator danych może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 7.  Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewniają odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione tylko właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Dalsze przeglądanie witryny oznacza zgodę na ich zapis i wykorzystanie. Więcej informacji czytaj tutaj.